galeria

KapLudzki

"ŚCIANA MARZEŃ" 

6

Od czerwca 2015r. realizowany jest projekt „Ambasadorowie marzeń”, który polega na organizacji spotkań profilaktycznych o charakterze motywującym z młodzieżą w szkołach oraz podczas imprez o charakterze masowym tj. na eventach, festynach, koncertach itp. przy zaangażowaniu i aktywnym udziale młodych liderów - Ambasadorów Niemożliwego, podopiecznych streetworkerów. Zadanie realizowane jest m.in. przy wykorzystaniu narzędzia jakim jest Ściana Marzeń.

Głównym celem projektu jest budowanie w dzieciach, młodzieży i dorosłych postawy zwycięzcy, która pokazuje, że bez względu na to kim się jest i skąd się pochodzi, można spełniać swoje marzenia, osiągnąć sukces w życiu i czerpać radość z pracy na rzecz drugiego człowieka.

Pomysł na projekt powstał kilka lat temu w wyniku pracy streetworkerów na ełckich ulicach, w trakcie poznawania młodych ludzi. Osoby te mając ogromny potencjał z różnych powodów nie wierzyli we własne możliwości. Streetworkerzy w swoich działaniach przede wszystkim wsłuchują się w potrzeby młodych ludzi, którzy w ciągu kilku lat współpracy, niektórzy z podopiecznych stali się partnerami i tak zrodził sie pomysł na wykorzystanie historii młodych liderów w wymiarze motywującym. Równolegle od kilu lat ełccy streetworkerzy współpracują z Fundacją Pomocy Dzieciom ULICA z Katowic, która to realizuje projekt Ambasadorowie Niemożliwego, który ma dokładnie takie same cele jak planowane zadanie tzn. zapraszanie młodych ludzi do stawiania sobie celów i wspieranie ich, w tym aby uwierzyli w to, że mogą sami spełniać swoje marzenia. Celem projektu Ambasadorowie Niemożliwego jest również budowanie w dzieciach, młodzieży i dorosłych postawy zwycięzcy, która pokazuje, że bez względu na to kim się jest i skąd się pochodzi, można spełniać swoje marzenia, osiągnąć sukces w życiu i czerpać radość z pracy na rzecz drugiego człowieka. Flagowym narzędziem odkrywania niemożliwego ww. projektu jest „Ściana marzeń” - to działająca na ogólnopolską skalę platforma do dzielenia się naszym niemożliwym: każdy może nanieść na nią swoje marzenie lub cel, który chce osiągnąć. Ściana marzeń ma przyczynić się do wzrostu wzajemnej inspiracji wśród dzieci, młodzieży i dorosłych.

W ramach projektu organizowane będą spotkania w szkołach oraz na różnego rodzaju imprezach o charakerze masowym tj. eventach, festynach, koncertach itp. W trakcie spotkań, osią programową jest pokazanie młodzieży przesłania mówiącego, że niemożliwe to tylko słowo, które przy odpowiednim nastawieniu i motywacji zmienia swoje znaczenie i marzenie staje się celem.

W skład programu motywującego wchodzić będzie projekcja dwóch filmów - filmu dokumentalnego nt. wyprawy dzieci wykluczonych oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym, które ciężką pracą, konsekwencją działań zdobyły Himalaje w ramach projektu realizowanego wspólnie przez AWF, Wojewodę Śląskiego i Fundację ULICA “Z hałdy w Himalaje”. Drugim filmem będzie dokument przedstawiający działania zrealizowane przez ełckich streetworkerów we współpracy z młodymi liderami, podopiecznymi streetworkerów, pokazujący projekty (Longboard, Parkour, C-Walk, Pumptrack), które mają być inspirujące i motywujące.  
Uczestnicy w oparciu o niezwykłą historię swoich rówieśników ze Śląska oraz kolegów i koleżanek z Ełku odbędą dyskusję nt. wartości ciężkiej pracy, tego, czy można osiągać sukces mimo różnych przeszkód, czy przyszłość, jest determinowana przez pochodzenie z danego środowiska.
Uczestnicy podczas spotkania zostaną zachęceni do zapisana swoich marzeń na Ścianie Marzeń oraz na podzieleniu się swoimi marzeniami w internecie (wirtualna ściana marzeń). Każdy z uczestników otrzyma również bilecik, na którym będzie mógł zapisać swoje marzenie/cel.
Refleksja nad marzeniami jest początkiem poruszanych tematów czerpania motywacji i siły do zmian i osiągania celów. Po spotkaniu uczniowie zostają zachęceni do dołączenia do społeczności oraz do wzięcia udziału w warsztatach rozwojowych.
Program zachęcać będzie do pokonywania własnych ograniczeń, kształtowania w sobie odpowiedzialności nie tylko za własne życie, ale i los lokalnych społeczności, pokazywania pozytywnych wartości, determinacji, poszukiwania własnej drogi, umiejętności słuchania i odnajdywania odpowiedzi na trudne pytania oraz wzmocnienie emocjonalne dzieci i młodzieży, zaspokojenie ich potrzeb: bezpieczeństwa, akceptacji, uznania i przynależności.

Projekt finansowany jest z Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

 

 

 

unia

 

Człowiek - najlepsza inwestycja

Podstrona współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.