galeria

KapLudzki

RUSZA STREETWORKING

W dniu 2 kwietnia br. Prezydent Miasta Ełku wręczył uroczyście 20 streetworkerom umowy o pracę oraz certyfikaty ukończenia Szkoły Pedagogów Ulicznych i Animatorów. Projekt pn. „Ełckie Centrum Rewitalizacji Społecznej” to program rewitalizacji społecznej, który Miasto Ełk realizuje we współpracy ze Stowarzyszeniem Ełcka Grupa Animacji i Pedagogiki Społecznej „ALTERNATYWA” w ramach projektu systemowego Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich w Warszawie. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
  

 Projekt jest odpowiedzią na ogromną potrzebę kontynuacji pracy pedagogów ulicznych rozpoczętej w 2009 r. przez Urząd Miasta Ełku w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Głównym celem podejmowanych działań jest aktywizacja społeczna minimum 150 młodych osób - dzieci i młodzieży w wieku 10 - 20 lat - wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem społecznym. Tego wyzwania podejmie się 20 osób, które przez ostatnie 4 miesiące uczestniczyły w różnych formach szkoleniowych organizowanych w ramach Szkoły Pedagogów Ulicznych i Animatorów.

Dwudziestu sześciu kandydatów na pedagogów i animatorów ulicy, w okresie grudzień 2011 - marzec 2012, wzięło udział w treningach interpersonalnych, sesjach treningowych oraz konsultacjach - w sumie w 384 godzinach szkoleniowych.


Pedagogika ulicy, zwana streetworkingiem, jest formą pracy socjalnej, w której kontaktu ze swoimi potencjalnymi podopiecznymi szuka się w miejscach najczęściej przez nich odwiedzanych. Ełccy pedagodzy i animatorzy uliczni będą starali się nawiązać bezpośredni kontakt z grupami dzieci i młodzieży w ich bezpośrednim środowisku – na podwórku, ulicy, w parku. Pierwszeństwo w działaniach będzie miała tu działalność prewencyjna, bezpośrednia i nieformalna edukacja oraz takie wsparcie, które umożliwi dzieciom i młodzieży indywidualny rozwój, włączenie ich do życia społecznego i dalsze uczestnictwo w nim.


Od 2 kwietnia br. 10 pedagogów ulicy i 10 animatorów rozpoczęło pracę w środowisku otwartym, czyli na ełckich ulicach, ukierunkowanej na reintegrację społeczną i zagospodarowanie czasu wolnego młodych ełczan głównie z terenu Śródmieścia oraz tzw. Blokowisk – os. Konieczki, Północ II oraz części osiedli Kochanowskiego i Bogdanowicza.


W pierwszej fazie zadaniem zespołu streetworkerów będzie dotarcie do grupy kilkunastu młodych osób wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem społecznym z całym pakietem narzędzi i działań animacyjnych, które pozwolą na wzajemne poznanie się. W tym czasie pedagog, poprzez obserwację grupy, wybierze do ścisłej współpracy mniejszą kilkuosobową grupę, z którą praca będzie bardziej skierowana na zapobieganie wykluczeniu społecznemu. Wiązać się to będzie również z pracą z rodzinami tych osób. Efektem 7-miesięcznych działań będą m.in. małe happeningi, które zaprezentują poszczególne grupy "podwórkowe". Łącznie 20 streetworkerów spędzi na ełckich podwórkach ponad 14 000 godzin.


W ramach projektu, do pracy z dziećmi i młodzieżą zostanie zakupione przenośne mini boisko do gry w piłkę nożną oraz sprzęt sportowo-rekreacyjny, który pozwoli aktywnie spędzić czas wolny na świeżym powietrzu. Zostanie zakupiony również przenośny sprzęt nagłaśniający, który posłuży nagłośnieniu nie tylko pracy streetworkerów, ale również niecodziennych form spędzania czasu wolnego na podwórku - ich rodzaj ograniczać będzie tylko wyobraźnia zainteresowanych.


W ramach projektu przewidziane są również fundusze na zagospodarowanie czasu wolnego poprzez korzystanie z odpłatnych form rozrywki np. basen, kręgle lub kino.
Ponieważ streetworking nie jest pracą łatwą, działania pedagogów i animatorów wspierać będą tzw. superwizje, które pozwolą zwiększyć efektywność prowadzonych działań. Superwizje będą prowadzone przez specjalistów z wieloletnim doświadczeniem w tego rodzaju pracy i będą odbywały się średnio raz na miesiąc przez okres pracy streetworkerów.
Wszystkie działania zostaną uwiecznione w postaci zdjęć i filmów, które na etapie końcowym projektu posłużą do opracowania folderów i filmu dokumentujących pracę pedagogów i animatorów ulicy.


Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
    
„Człowiek – najlepsza inwestycja”
 
Opracowanie: Sylwia Lutkiewicz – Kierownik Projektu

 

 

 

unia

 

Człowiek - najlepsza inwestycja

Podstrona współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.