galeria

KapLudzki

Polska Pięknieje – 7 Cudów Funduszy Europejskich.

„Ełckie Centrum Rewitalizacji Społecznej” nominowane do nagrody głównej
w kategorii rewitalizacja.


Polska Pięknieje – 7 Cudów Funduszy Europejskich” to konkurs wyróżniający najlepsze przedsięwzięcia dotyczące turystyki, infrastruktury sportowej i rekreacyjnej, zagospodarowania przestrzeni publicznej, rozwiązań cyfrowych, kultury i sztuki oraz rewitalizacji, które otrzymały dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej.

Nagrody przyznawane są w siedmiu  kategoriach. W tegorocznej edycji są to:

  • Rewitalizacja;
  • Obiekt turystyczny;
  • Turystyka mobilna i wirtualna;
  • Turystyka aktywna;
  • Kultura i sztuka;
  • Miejsce przyjazne rodzinie;
  • Edukacja.

O zwycięstwo rywalizować będzie 21 projektów wybranych spośród 195 zgłoszeń. Wybór laureatów w konkursie jest dwustopniowy. W pierwszym etapie, Kapituła Konkursu wytypowała projekty nominowane w każdej z kategorii. W drugim, wybierze 7 nowych Cudów Funduszy Europejskich.

Zwycięzców poznamy we wrześniu. Konkurs będzie obecny także w internecie – zwycięski projekt wybierają też internauci. Już wkrótce będzie można oddawać swoje głosy. 

 

Konferencja podsumowująca realizację projektu

"Ełckie Centrum Rewitalizacji Społecznej"

odbędzie się w dniu 29 listopada 2012 r. o godz. 14.00


PROGRAM KONFERENCJI

 

”Ełckie Centrum Rewitalizacji Społecznej”


"Ełckie Centrum Rewitalizacji Społecznej" to program rewitalizacji społecznej, który Miasto Ełk realizuje we współpracy ze Stowarzyszeniem Ełcka Grupa Animacji i Pedagogiki Społecznej "ALTERNATYWA" od września 2011 r. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.Zakończenie działań w ramach projektu planowane jest na koniec listopada 2012 r.

Głównym celem projektu jest aktywizacja osób wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem społecznym ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży w wieku 10-20 lat na terenie Miasta Ełk

Projekt realizowany jest głównie poprzez pogłębienie wiedzy i rozwój umiejętności ełckich pedagogów i animatorów ulicznych oraz zwiększenie liczby wykwalifikowanej kadry, jak również wypracowanie  efektywnego modelu pracy z dziećmi i młodzieżą wykluczonymi lub zagrożonymi wykluczeniem społecznym;

PRODUKTY POWSTAŁE W WYNIKU REALIZACJI PROJEKTU:
- 1 metodologia szkoleniowa dla Szkoły Pedagogów Ulicznych i Animatorów,
- 320 godzin szkoleń dla kandydatów na pedagogów ulicznych i animatorów,
- 26 osób przeszkolonych w ramach Szkoły Pedagogów Ulicznych i Animatorów,
- 20 osób zatrudnionych: 10 osób na stanowisku pedagoga ulicznego i 10 na stanowisku animatora,
- 150 młodych osób w wieku 10 – 20 lat wykluczonych bądź zagrożonych wykluczeniem społecznym objętych wsparciem pedagogów i animatorów,
- 14 000 godzin pracy wykonanej przez pedagogów i animatorów na rzecz lokalnych środowisk,
- 10 wydarzeń przygotowanych przez dzieci i młodzież objętą wsparciem w ramach projektu,
- 2 wyposażone pomieszczenia – biuro projektu i sala konferencyjna – przeznaczone dla realizacji celów projektowych,
- 2 ankiety monitorujące efekty pracy pedagogów i animatorów ulicznych.

Lider Projektu: Miasto Ełk Partner projektu: Stowarzyszenie "Alternatywa"
elk alternatywa

 

 

 

 

 

unia

 

Człowiek - najlepsza inwestycja

Podstrona współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.